Missie

Het initiatief "ontwikkelingsgericht recht" wil een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk introduceren in de juridische wereld. Recht en rechtspraktijk worden dan bekeken vanuit de vraag hoe men de vermogens die mensen in zich hebben kan aanspreken en (verder) ontwikkelen. Denk aan het vermogen tot redelijkheid, empathie, samenwerking, ethisch handelen, creativiteit, enz.

Ontwikkelingsgericht recht wil:

01 via lezingen, workshops en publicaties (praktijk)juristen inspireren voor een ontwikkelingsgerichte benadering

02 het thema recht en menselijke ontwikkeling onderwerp van publiek debat maken (vooral in de juridische wereld)

03 beschouwen, inspireren, en tegelijkertijd concrete tools en methoden aanreiken om ontwikkelingsgericht te werk te gaan

Copyright © 2014 Eric Lancksweerdt - website door webatwork.be