Wie is de initiatiefnemer

Eric Lancksweerdt was tot 31 augustus 2014 magistraat bij de Raad van State (eerste auditeur-afdelingshoofd). Hij nam op eigen verzoek eervol ontslag uit dat ambt en is sedert 1 september 2014 deeltijds hoofddocent aan de universiteit van Hasselt. Hij is er coördinerend verantwoordelijke voor de vakken “onderhandelen en bemiddelen” en “juridisch schrijven”. Hij is er tevens verantwoordelijk voor de uitbouw van de leerlijn “onderhandelen en bemiddelen” in de gehele masteropleiding. Daarnaast is hij gastprofessor aan de universiteit Antwerpen (“Recht van de ruimtelijke ordening”), waar hij tevens praktijkassistent is voor het vak “bemiddelen en onderhandelen”.

Hij promoveerde aan de universiteit Antwerpen met een proefschrift over burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau.

Eric Lancksweerdt is auteur van talrijke publicaties op het vlak van bemiddeling, burgerparticipatie en nieuwe benaderingen in het recht (zoals holistische advocatuur, therapeutic jurisprudence, ontwikkelingsgericht recht, probleemoplossende bestuursrechtspraak, ...). Zij meest recente boek heeft als titel “Menselijke kracht in het recht”.

Copyright © 2014 Eric Lancksweerdt - website door webatwork.be