CV van de initiatiefnemer

ALGEMENE GEGEVENS

 • geboren op 30 april 1959
 • gehuwd met Carine Claus
 • vader van vier kinderen

STUDIES

 • licentiaat in de rechten in 1983 aan de R.U.G. (onderscheiding)
 • 2002: methodiek van de bemiddeling (sociale hogeschool Leuven) (90 uren)
 • februari 2003-februari 2004: post HBO mediation (hogeschool Leiden - Nederland) (550 uren)
 • 3 juni 2009 : doctor in de rechten met een proefschrift over burgerparticipatie
 • februari 2010 : vierdaagse opleiding groepsdynamica, georganiseerd door het Mediation Instituut Vlaanderen
 • juni 2011 : vierdaagse opleiding burenbemiddeling (georganiseerd door de provincie Oost-Vlaanderen en de federale overheidsdienst binnenlandse zaken)
 • 31 maart en 1 april 2014 : basistraining geweldloze communicatie
 • 12 mei 2014 : opleidingsdag "de kunst van het vragen stellen"
 • 26 t.e.m. 30 oktober 2014 : opleiding “Generative Leadership Programme

STAGE

 • Stage op de Nederlandse Raad van State, georganiseerd door de Vereniging voor Hoogste Administratieve Rechtscolleges van Europa (van 20 september 2010 t.e.m. 1 oktober 2010).

BEROEPSLOOPBAAN

 • 1 april 1984 : bestuurssecretaris - Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie.
 • 1 februari 1987 : deeltijds assistent bij het seminarie voor bijzonder administratief recht RUG (prof. dr. R. De Meyer) en dit tot en met 30 september 1987. Vanaf 1 april 1987 werd het deeltijds mandaat aangevuld met een deeltijdse functie van wetenschappelijk medewerker (eveneens tot 30 september 1987).
 • 1 oktober 1987 : voltijds assistent aan hetzelfde seminarie.
 • 1 oktober 1989 : titel van lector wegens het als plaatsvervanger doceren van de vakken legistiek en notarieel administratief recht.
 • examen voor adjunct-auditeur bij de Raad van State : geslaagd.
 • 1 augustus 1990 : Raad van State, aanvankelijk als adjunct-auditeur, sinds 1 augustus 1992 als auditeur en sinds 1 augustus 2001 als eerste auditeur, belast met leefmilieudossiers en dossiers in de sociale sector. Sedert begin 2013 belast met dossiers in personeelskwestie. In april en mei 2014: ingeschakeld in de afdeling wetgeving van de Raad van State.
 • 1 december 2004 : vertrouwenspersoon op de Raad van State
 • 17 januari 2006 : vrijwillig assistent UA (bij prof dr. Ingrid Opdebeek), met het oog op de voorbereiding van een proefschrift over "juridische en rechtsfilosofische aspecten van participatie in de interactie tussen burger en bestuur, inzonderheid wat betreft de lokale besturen".
 • sinds 1 oktober 2008: assistent Universiteit Antwerpen (faculteit rechten), belast met de practica voor het vak "bemiddelen en onderhandelen" (10% mandaat).
 • sinds 1 oktober 2009 : gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen (faculteit rechten) voor het vak "recht van de ruimtelijke ordening". Sedert 1 oktober 2012 is dit niet meer voor het vak ruimtelijke ordening maar voor het vak "juridisch practicum bestuursrecht" (5% mandaat). Sedert 1 oktober 2013 is het terug het vak "recht van de ruimtelijke ordening".
 • bij Koninklijk Besluit van 11 februari 2013 werd ik benoemd tot Eerste auditeur-afdelingshoofd in de Raad van State.
 • Met ingang van 1 september 2014 werd mij op mijn verzoek eervol ontslag verleend uit mijn ambt bij de Raad van State.
 • Sedert 1 september 2014 : deeltijds hoofddocent aan de universiteit van Hasselt (voor de vakken “onderhandelen en bemiddelen” en “juridisch schrijven”.

Copyright © 2014 Eric Lancksweerdt - website door webatwork.be