Literatuur

 • E. LANCKSWEERDT, Menselijke kracht in het recht. Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit, Gent, Larcier, 2014, 331 p.
 • E. LANCKSWEERDT, "Een pleidooi voor (wereldse) spiritualiteit in het recht", Juristenkrant 2010, afl. 220, 16.
 • E. LANCKSWEERDT, "Over positieve vrijheid en de rol van de wetgever", Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht, 2012, 297-300.
 • E. LANCKSWEERDT, De participatieve democratie als nieuw hoofdstuk in het verhaal van de politieke vrijheid: ruimte voor de verwezenlijking van het menselijk potentieel, Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht, 2010, 67-87.
 • E. LANCKSWEERDT, Een holistische juridische aanpak in het publiek recht?, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2012, 420-422.
 • E. LANCKSWEERDT, Ambtsgebeden, beden en verstilling, Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 2012, 229-232.
 • E. LANCKSWEERDT, Handboek burgerparticipatie, Brugge, Die Keure, 2009, 655 p.
 • D. HALL, The Spiritual Revitalisation of the Legal Profession. A Search for Sacred Rivers, Lewiston-Queenston-Lampeter, The Edwin Mellen Press, 2005, 484 p.
 • S. KEEVA, Transforming Practices. Finding Joy and Satisfaction in the Legal Life, Chicago, Contemporary Books, 1999, 231p.
 • S. DAICOFF, Comprehensive Law Practice. Law as a Healing Profession, Durham (North Carolina), Carolina Academic Press, 2011, 277 p.
 • K. WRIGHT, Lawyers as peacemakers. Practicing Holistic, Problem-Solving Law, Chicago, American Bar Association, 2010, 518 p.
 • S. BROOKS en R. MADDEN (eds.), Relationship-centered lawyering. Social science theory for transforming legal practice, Durham (North Carolina), Carolina Academic Press, 2010, 373 p
 • M. KING, A. FREIBERG, B. BATAGOL, R. HYAMS, Non-Adversarial Justice, Leichhardt, The Federation Press, 2009, 302 p.
 • T. BARTON, Preventive law and problem solving. Lawyering for the future, Lake Mary, Vandeplas Publishing, 2009, 364 p.
 • M. SILVER, The Affective Assistance of Counsel. Practicing Law as a Healing Profession, Durnham (North Carolina), Carolina Academic Press, 2007, 530 p

Copyright © 2014 Eric Lancksweerdt - website door webatwork.be