De jurist als vredestichter

Doelgroep

Juridische beroepsgroepen en en andere geïnteresseerden.

Doel

Tijdens deze workshop trachten de deelnemers te komen tot ruimere inzichten omtrent de taakopvatting van de hedendaagse jurist. De deelnemers onderzoeken of de jurist bij de uitoefening van zijn taak sterker de nadruk kan leggen op het volgende:

  • het welzijn van alle betrokkenen;
  • het aanspreken van de verantwoordelijkheidszin en de probleemoplossende capaciteiten van de cliënt;
  • het verzorgen van de relatie met de andere partij(en);
  • het zoeken naar creatieve en duurzame oplossingen die voor iedereen werken;
  • ethisch verantwoord handelen.

Inhoud

De taken van de jurist zijn welbekend: adviseren, onderhandelen, documenten opstellen, procederen indien nodig. De jurist is in de eerste plaats de belangenbehartiger van zijn cliënt of opdrachtgever.

Maar wat zijn nu de werkelijke belangen van de cliënt? En is het steeds in het belang van de cliënt om op juridisch vlak gelijk te krijgen?

De werkelijke belangen en behoeften van iemand kunnen veel dieper liggen dan men op het eerste gezicht zou denken. Zo kan iemand die een schadevergoeding eist in werkelijkheid veel meer belang hechten aan oprechte excuses van de ander. Bovendien kan de jurist bij het behartigen van belangen zijn traditionele takenpakket uitbreiden. Hij of zij kan zich opstellen als coach, inspirator, steunfiguur of vredestichter. Hij kan rekening houden met het welzijn van alle betrokkenen en zorg dragen voor de relaties tussen mensen. Hij kan helpen zoeken naar oplossingen die niet alleen juridisch correct, maar praktisch werkbaar en ethisch aanvaardbaar zijn.

Welke perspectieven biedt zulk een benadering? Wat zijn de voor- en nadelen van een ruimere rolopvatting? Wanneer overschrijdt de jurist de grenzen van zijn of haar professionele deskundigheid? Zijn er deontologische of andere beperkingen?

Door het uitwisselen van inzichten en ervaringen proberen de deelnemers tot een rijker beeld te komen van dienstverlening die de hedendaagse jurist kan bieden. Een dienstverlening die op bepaalde punten misschien beter kan aansluiten bij de wezenlijke behoeften van mensen.

Werkvormen

Er wordt gekozen voor zeer uiteenlopende werkvormen, zoals het bekijken van stukjes filmfragment, bespreking in kleine groepjes, cirkelgesprek, verbeeldingsoefeningen, werken rond casussen, reflecteren rond citaten van bekende juristen, enz.

Workshopbegeleider

Eric Lancksweerdt. Hij is auteur van het boek "Menselijke kracht in het recht. Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit" (uitgeverij Larcier). Over het onderwerp van het boek verscheen ook een artikel in de juristenkrant en in het Rechtskundig Weekblad.

Eric Lancksweerdt is sedert kort hoofddocent aan de universiteit van Hasselt, waar hij de vakken "onderhandelen en bemiddelen" en "juridisch schrijven" geeft. Voordien was hij eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. Hij is ook nog gastprofessor aan de universiteit Antwerpen, waar hij tevens praktijkassistent is. Eric Lancksweerdt promoveerde met een proefschrift over burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau.

Hij is auteur van talrijke publicaties op het vlak van bemiddeling, burgerparticipatie en nieuwe benaderingen in het recht.

Praktisch

De workshop kan worden gegeven op verzoek van elke geïnteresseerde organisator. Zij kan ook "in house" plaatsvinden (bv. in advocatenkantoren, notariskantoren, openbare besturen, ...).

De workshop duurt vier uren (een halve dag).

Maximum 20 deelnemers.

Vergoeding voor de workshopbegeleider : 500 euro plus vervoerskosten

Contacteer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Erkenning

Aan te vragen bij OVB, IGO en Nationale Kamer van Notarissen.

Copyright © 2014 Eric Lancksweerdt - website door webatwork.be