Een ontwikkelingsgerichte benadering van recht en rechtspraktijk

Doelgroep

Juridische beroepsgroepen en andere geïnteresseerden.

Doel

Juristen kennis laten maken met nieuwe inzichten en praktijken waarbij cliënten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheidszin en (probleemoplossende) capaciteiten.

Inhoud van de lezing

Recht en rechtspraktijk zijn in ontwikkeling. Nieuwe theoretische benaderingen en praktijken maken opgang. Denk maar aan probleemoplossende rechtspraak, herstelrecht, burgerparticipatie, het stimuleren van bemiddeling, alternatieve sancties, het verbeteren van het regime voor gedetineerden, enz. Er wordt gezocht naar een zo optimaal mogelijke oplossing van juridische problemen, niet alleen vanuit juridisch oogpunt maar ook vanuit de optiek van het menselijk welzijn. Naast een bekommernis voor individuele rechten is er een toenemende aandacht voor niet-juridische factoren waar mensen mee te maken krijgen, zoals hun wensen, doeleinden, waarden, relaties, menselijke ontwikkeling.

Recht en rechtspraktijk zijn niet alleen in ontwikkeling, zij zijn ook steeds meer gericht op menselijke ontwikkeling. Zij dragen bij tot de ontplooiing van het menselijk potentieel. Daarbij gaat het om het vermogen tot redelijkheid, empathie, samenwerking, creativiteit, enz. Vragen die dan rijzen zijn: is het wel de taak van de jurist om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheidszin en probleemoplossende capaciteiten? En hoe moet dat dan? Waarom zouden juristen opteren voor een ontwikkelingsgerichte praktijk?

De structuur van de lezing ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • enkele uitdagingen waar de juridische wereld voor staat (b.v. eenzijdige nadruk op individuele rechten, kritiek op justitie, denken in termen van winnen of verliezen, ...);
  • een mens- en wereldbeeld waarop een ontwikkelingsgerichte benadering kan worden gebaseerd;
  • de krachtlijnen van een ontwikkelingsgerichte benadering: persoonlijke groei, samenwerking, creativiteit, ethisch handelen, een breder concept van rechtvaardigheid, interdisciplinariteit;
  • concretisering van een ontwikkelingsgerichte benadering in de praktijk van het familierecht, strafrecht en bestuursrecht.

Concept van de lezing

Een voordracht van ongeveer een uur, gevolgd door een mogelijkheid tot vragen stellen (ook ongeveer een uur).

Er kan ook worden geopteerd voor een formule waarbij uiteenzetting en vraagstelling/discussie door elkaar lopen. De spreker kan ook enkele vragen stellen aan het publiek. Het geheel duurt twee uren. Deze laatste formule is geschikt voor kleinere groepen (maximum 20 personen).

Spreker

Eric Lancksweerdt. Hij is auteur van het boek "Menselijke kracht in het recht. Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit" (uitgeverij Larcier). Over het onderwerp van het boek verscheen ook een artikel in de juristenkrant en in het Rechtskundig Weekblad.

Eric Lancksweerdt is sedert kort hoofddocent aan de universiteit van Hasselt, waar hij de vakken "onderhandelen en bemiddelen" en "juridisch schrijven" geeft. Voordien was hij eerste auditeur-afdelingshoofd bij de Raad van State. Hij is ook nog gastprofessor aan de universiteit Antwerpen, waar hij tevens praktijkassistent is. Eric Lancksweerdt promoveerde met een proefschrift over burgerparticipatie op het lokale bestuursniveau.

Hij is auteur van talrijke publicaties op het vlak van bemiddeling, burgerparticipatie en nieuwe benaderingen in het recht.

Lezingenreeks

Het onderwerp "een ontwikkelingsgerichte benadering van recht en rechtspraktijk" leent zich niet enkel voor een eenmalige lezing, maar ook voor een lezingenreeks (b.v. drie lezingen).

Praktisch

De lezing kan worden gegeven op verzoek van elke geïnteresseerde organisator. Zij kan ook "in house" plaatsvinden (bv. in advocatenkantoren, notariskantoren, openbare besturen, ...).

Vergoeding voor de spreker : 350 euro plus vervoerskosten (voor een eenmalige lezing).

Contacteer: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Erkenning

Aan te vragen bij OVB, IGO en Nationale Kamer van Notarissen.

Copyright © 2014 Eric Lancksweerdt - website door webatwork.be