Ontwikkelingsgericht Recht

Een beschouwende en inspirerende kijk op vernieuwingen in het rechtssysteem en de rechtspraktijk

 

boekcover-defMensen beschikken over tal van positieve vermogens. Denk maar aan het vermogen tot redelijkheid, empathie, samenwerking, ethisch handelen, creativiteit, enz.. ... Is het denkbaar om binnen een juridische context, waar het conflict dikwijls prominent aanwezig is, deze menselijke vermogens zo veel mogelijk aan te spreken en ze zelfs verder te ontwikkelen? En hoe moet dat dan? Die vragen vormen het uitgangspunt voor een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk.

Het initiatief "ontwikkelingsgericht recht" wil een nieuwe, ontwikkelingsgerichte visie introduceren in de juridische wereld. In zo'n visie wordt speciaal aandacht besteed aan persoonlijke groei, samenwerking en creativiteit. Juristen kunnen er immers bewust voor kiezen om de verantwoordelijkheidszin en capaciteiten van hun cliënten aan te spreken. Zij kunnen zorgzaam omspringen met de relaties tussen mensen. Of samen met hun cliënten creatieve wegen bewandelen bij het oplossen van conflicten.

Het initiatief ontwikkelingsgericht recht wil via lezingen, workshops, individuele gesprekken, praktijkgemeenschappen, groepsgesprekken, publicaties, en op nog veel andere manieren het thema "ontwikkelingsgericht recht" een plaats geven in de juridische wereld.

"Ontwikkelingsgericht recht" wil juristen inspireren en informeren over nieuwe wegen in het recht en de rechtspraktijk. Dit zowel op een theoretische, beschouwende manier als met praktische voorbeelden.

Laatst toegevoegd

Missie

Het initiatief "ontwikkelingsgericht recht" wil een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk introduceren in de juridische ...

Visie

"Ontwikkelingsgericht recht" heeft vertrouwen in verantwoordelijkheidzin, de capaciteiten en de kracht van mensen. Vanuit die kracht kunnen zij, ook ...

Wie is de ...

Eric Lancksweerdt was tot 31 augustus 2014 magistraat bij de Raad van State (eerste auditeur-afdelingshoofd). Hij nam op eigen verzoek eervol ontslag ...

Literatuur

E. LANCKSWEERDT, Menselijke kracht in het recht. Een ontwikkelingsgerichte visie op het recht en de rechtspraktijk, met speciale aandacht voor ...

Copyright © 2014 Eric Lancksweerdt - website door webatwork.be